درخواست نمایندگی نرم افزار حسابداری آزما بیلان

شرکت ارتباطات فرهنگ آزما به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و معتبر در سطح کشور که دارای شرایط ذیل باشند، نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری آزما بیلان اعطا می نماید.

  • تکمیل فرم درخواست نمایندگی
  • ارائه تضامین مورد قبول شرکت
  • داشتن اعتبار و حسن سابقه فعالیت

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۰۲۱۸۱۵۷۱ تماس حاصل نمایند.

اطلاعات نماینده