Menu
مهر زمانی

امضای دیجیتالی است که دارای تاریخ و ساعت می باشد و گواهی می کند که محتویات آن در زمان مشخصی امضا شده اند.

مهر زمانی، سرویس امضای دیجیتال شامل تاریخ و زمان را فراهم می کند، همچنین وجود یک داده را در یک زمان خاص اثبات می نماید و نیز امضای یک سند خاص را در زمانی که گواهی امضاکننده معتبر بوده است را، اثبات می کند. بنابراین امکان انکار امضا وجود ندارد و داده ها بعد از ایجاد مهر زمانی قابل تغییر نخوهند بود.

SingTool در واقع یک ابزار Command-line محصول شرکت مایکروسافت است که می توان جهت انجام عملیات امضا، صحت سنجی امضا و همچنین عملیات مهر زمانی از آن استفاده کرد.

بدون نظر

نظرتان را بگویید