Menu
گواهی امضای کد

گواهینامه امضای کد، نوعی از گواهینامه های الکترونیکی هستند که به کاربران اجازه تشخیص فایلهای دستکاری شده از فایلهای اصلی را خواهند داد، هنگامی که یک برنامه توسط توسعه دهنده واسط، دستکاری شود، مرورگر و یا سیستم عامل ویندوز یک پنجره با پیغام خطا به کاربر نمایش داده می شود. در صورتی که برنامه شما با استفاده از امکان Code Signing رمزگذاری نشده باشد، شما در سیستمهای عامل خطای Unidentified Publisher را خواهید داشت. در حال حاضر امکان ارائه Code Signing با دو الگوریتم SH-1 و SH-2 وجود دارد.

انواع مختلف کد را می توان امضای دیجیتال نمود، که از جمله آن ها می توان به برنامه های ویندوزی مانند فایل های Java و Active X اشاره کرد.

نظرتان را بگویید