Menu
سامانه ثبت درخواست گواهی (RA)

سامانه ثبت درخواست گواهی (RA)

اصطلاح RA مخفف Registration Authority است و به معنای مرکزی است که زیر نظر CA فعالیت نموده و وظیفه ثبت نام (Register) و اعطای گواهی دیجیتال متعلق به CA به افراد را بر عهده دارد. شرکت ارتباطات فرهنگ آزما در بین معدود مراکز خصوصی بعنوان متولی اعطای گواهی الکترونیکی به مجموعه گروه آزما و سایر سازمانها، شرکت ها و موسسات غیر دولتی و خصوصی فعال بوده و مبادرت به صدور امضای الکترونیک در سه نوع حقیقی – حقوقی و مهر سازمانی می نماید.

اصطلاح RA مخفف واژه Registration Authority بوده و به معنای مرکزی می باشد که زیر نظر CA فعالیت نموده و وظیفه ثبت نام و اعطای گواهی دیجیتال  به افراد را عهده دار می باشد .

یک RA یک شبکه خودکار است که زیرساخت کلید عمومی می باشد، که گواهی های دیجیتالی یا لیست گواهی های باطل شده را امضا نمی کند، ولی مسئولیت ثبت و شناسایی اطلاعات مورد نیاز مرکز صدور گواهی برای صدور گواهی و اجرای وظایف مدیریت گواهی را به عهده دارد.

RA در واقع یک سیستم شبکه ای است  که شرکتها و کاربران را قادر می سازد اطلاعات را تبادل نموده و امنیت اطلاعات را حفظ می نماید.

گواهی دیجیتال شامل یک کلید عمومی است، که برای رمزگشایی و رمزگذاری پیام ها و امضای دیجیتال استفاده می گردد. RA درخواست کاربران را برای گواهینامه دیجیتال  تایید می کند و CA را برای صدور آن تشخیص می دهد.

RA (دفاتر ثبت نام) :

دفاتر ثبت نام RA ، درخواست گواهینامه را از طرف  کاربر ثبت کرده و آن را به CA اطلاع داده و پس از صدور گواهی دیجیتالی توسط CA ، آن را به کاربر تحویل می نمایند.

وظایف دفاتر ثبت نام RA :

دفاتر ثبت نام وظایفی از قبیل :

۱. دریافت درخواست گواهی دیجیتالی

۲. دریافت و بررسی درخواست تمدید گواهی

۳. دریافت و بررسی درخواست ابطال گواهی

۴. تایید هویت

۵. ارسال درخواست به مرکز صدور گواهی

۶. دریافت گواهی از CA و تحویل آن به صاحب امضا

را بر عهده دارند.

لینک های مفید : 

ورود به سامانــــــه مدیریــــت صـــــدور گواهــــــــــی امضای دیجیتال

 

نظرتان را بگویید