Menu

فرایندهای ITIL چیست؟

در این مقاله با فرایندهای اصلی ITIL یا همان کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات آشنا می‌شوید. اما قبل از آنکه فرایندها را توضیح دهیم، نگاهی مختصر به مفهوم ITIL خواهیم داشت و سپس فرایندهای اصلی آنرا، مورد بررسی قرار می‌دهیم. در بخش آخر این مقاله با عنوان “فرایندهای ITIL چیست؟” با یکی از بخش‌های زیربنایی ITIL، که مدیریت مساله است، بیشتر آشنا خواهید شد.

بیشتر...