Menu

سازمان ما واقعا چقدر پهنای باند نیاز دارد

پهنای باند اختصاصی

داشتن ارتباطات آنلاین ،سازمان را قادر می سازد تا به طور مداوم با مشتریان در ارتباط بوده و ارتباطات درون سازمانی بصورت پیوسته برقرار بماند. مطمئنا هیچ شرکتی نمی خواهد که یک قطعی ارتباط را بدلیل کندی اینترنت، آنهم در عصر تکنولوژی تجربه کند.

بیشتر...