Menu

کولوکیت سرور، نکات مهم سرویس Colocation

کولوکیشن چیست و همه چیز درباره سرویس Colocation

هر مرکز داده، راه و رسم خودش را در ارائه خدمات دارد. بنابراین امکانات و خدمات هر میزبان سرور با دیگری (شرکتهای ارائه دهنده سرویس) متفاوت است. اما یکسری امکانات و خدمات، میان آنها مشترک است. این امکانات شامل: امنیت فیزیکی، استحکام فیزیکی، اتصال متقابل، اتصال به اینترنت مازاد، پشتیبانی فنی در محل، رعایت استانداردهای فنی و بین المللی می باشد. برخی از این تفاوتها ناشی از نحوه ساخت یک دیتاسنتر است. اما برخی از تفاوت ها به کارایی عملیاتی دیتاسنترها مرتبط می شود.

بیشتر...