نمایندگی های گروه آزما :

  1. نمایندگی انحصاری فروش فیبر نوری و تجهیزات Passive برند Mercury Daewoo
  2. نمایندگی انحصاری توکن  Secure Metric Product با برند ST3
  3. نمایندگی فروش شرکت های فن آوا – آسیـا تـک(ADSL)

تصویر نامه نمایندگی MERCURY