در هنگامی که چندین مرتبه Pin Code توکن را اشتباه بزنید، توکن شما قفل (block) گردیده و در زمان استفاده با خطای مربوط به قفل شدن توکن مواجه خواهید شد. در این زمان می توانید برای بازکردن قفل توکن  (unblock) با نصب نرم افزار ادمین (Manager) توکن خود و انجام مراحل زیر بر حسب نوع توکن ( درصورتیکه SO PIN توکن قفل نشده باشد)، اقدام به بازگشایی رمز نمائید.

راهنمای بازکردن قفل انواع توکن

بازکردن قفل توکن ST3:

 1. نرم افزار (Manager) مربوط به توکن را از طریق این لینک، دانلود نمایید.
 2. پس از دانلود برنامه، آن را نصب کنید.
 3. توکن قفل شده را به سیستم متصل کنید.
 4. گزینه unblock را بزنید.
 5. در سطر اول so pin و در سطر دوم و سوم ۱۲۳۴۵۶۷۸ را درج نمایید.
 6. pin توکن های ST3 مشکی رنگ FarhangAzma  و یا  securetokenمی باشد. به بزرگ و کوچک بودن حروف دقت نمایید. لطفاً مطمئن شوید زبان صفحه کلید شما انگلیسی می باشد.
 7. بر روی عبارت “certificate” کلیک نمایید.
 8. دکمه login را انتخاب نموده و ۱۲۳۴۵۶۷۸ را درج نمایید.
 9. دکمه login را بزنید.
راهنمای بازکردن قفل انواع توکن

بازکردن قفل توکن ePass3003:

 1. نرم افزار (Manager) مربوط به توکن را از طریق این لینک، دانلود نمایید.
 2. پس از دانلود برنامه، آن را نصب کنید.
 3. توکن قفل شده را به سیستم متصل کنید.
 4. در پنجره باز شده بر روی فلِش سیاه رنگ کوچک موجود در بالای دکمه exit کلیک نمایید.
 5. گزینه unblock را بزنید.
 6. در سطر اول so pin و در سطر دوم و سوم ۱۲۳۴ را درج نمایید.
 7. So pin  توکن های epass3003 سفید یا طوسی رنگ rockey می باشد. دقت شود زبان صفحه کلید شما انگلیسی بوده و caps lock  روشن نباشد.
 8. دکمه “OK” را بفشارید.
 9. پس از مشاهده عبارت “unblocking is successful” ،دوباره بر روی فلِش سیاه رنگ کوچک کلیک نموده تا بسته شود.
 10. هم اکنون دکمه “login” را زده و ۱۲۳۴ را وارد نمایید.
 11. دکمه login را بزنید.
راهنمای بازکردن قفل انواع توکن

بازکردن قفل توکنmToken (K3):

 1. نرم افزار (Manager) مربوط به توکن را از طریق این لینک ، دانلود نمایید.
 2. پس از دانلود برنامه، آن را نصب کنید.
 3. توکن قفل شده را به سیستم متصل کنید.
 4. در نرم افزار مدیریتی توکن از منو سمت چپ، گزینه  unblockرا انتخاب نمایید.
 5. در سطر اول so pin و در دو قسمت دیگر( New User PINوConfirm User PIN ) رمز پیش فرض ۱۲۳۴۵۶۷۸ را وارد کنید.
 6. So pin  توکن های K3 بصورت پیش فرض admin  می باشد. دقت شود زبان صفحه کلید شما انگلیسی بوده و  caps lock  روشن نباشد.
 7. بر روی Unlock کلیک کنید.